Jóla- og nýjárskveðjur frá VSÓ Ráðgjöf

Jóla- og nýjárskveðjur frá VSÓ Ráðgjöf

Starfsfólk VSÓ óskar ykkur öllum gleðilegra jóla og heillaríks komandi árs, með kærri þökk fyrir samstarfið á liðnu ári. Skrifstofunni verður lokað á milli jóla og nýárs en hægt er að nálgast netföng og símanúmer starfsfólks á vefnum.

Umhverfismatsskýrsla fyrir 24.000 tonna laxeldi á landi í Ölfusi

Umhverfismatsskýrsla fyrir 24.000 tonna laxeldi á landi í Ölfusi

Skipulagsstofnun hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu fiskeldis Geo Salmö í Ölfusi til kynningar. Skýrslan er m.a. aðgengileg hér á vefnum en frestur til að senda inn umsagnir um framkvæmdina og umhverfismat hennar er til og með 24. janúar 2023.

Kortlagning og leiðbeiningar um nýtingarmöguleika byggingarúrgangs

Kortlagning og leiðbeiningar um nýtingarmöguleika byggingarúrgangs

Stefnt er að því að innleiða hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins í byggingariðnaði. Í nýútkominni skýrslu má finna leiðbeiningar um hvernig auka megi endurnotkun, enndurvinnslu og endurnýtingu með það að markmiði að minnka förgun byggingarefna og viðhalda verðmætum.

Lagning rafskúta í borgarlandi

Lagning rafskúta í borgarlandi

Fjöldi rafskúta í útleigu hérlendis fer vaxandi sem vekur spurningar um hvernig þeim skuli lagt þegar þær eru ekki í notkun. Fjöldi erlendra borga hafa tekist á við sama málefni og leyst með mismunandi hætti. Í rannsóknarverkefni VSÓ fyrir Vegagerðina voru þessar mismunandi leiðir kannaðar.

Vitavegur vinnur fyrstu verðlaun í hönnunarsamkeppni um Grófarhúsið

Vitavegur vinnur fyrstu verðlaun í hönnunarsamkeppni um Grófarhúsið

VSÓ veitti sjálfbærniráðgjöf í verkefninu en sérstaklega er minnst á þann þátt í mati dómnefndar þar sem fram kemur að ánægjulegt sé hvernig endurnýting og vistvæni er hugsuð inn í tillöguna, auk umfjöllunar um hvernig á að svara kröfu um BREEAM-vottun.

Ástand stoppistöðva almenningssamgangna á landsvísu

Ástand stoppistöðva almenningssamgangna á landsvísu

Niðurstöður mats á ástandi 168 biðstöðva um land allt sýna að á meirihluta stöðvanna er þörf á aðgerðum ef tryggja á jafnt aðgengi allra að almenningssamgöngum milli byggðarlaga. Gefin hefur verið út vefsjá og rannsóknarskýrsla þar sem fjallað er ítarlega um ástand hverrar stöðvar.

Ferðir á einstakling – Greining á ferðavenjum

Ferðir á einstakling – Greining á ferðavenjum

Meginmarkmið verkefnisins er samanburður á ferðavenjukönnun ársins 2019 við eldri kannanir. Niðurstöðurnar gera fólki kleift að fylgjast með þróun og breytingum á ferðavenjum og kom m.a. í ljós að á milli ára hefur fjölgað í hópi einstaklinga á aldrinum 60+ sem fara engar ferðir yfir daginn.

Rannsóknaskýrsla um gerð deiliskipulags fyrir þjóðvegi í þéttbýli

Rannsóknaskýrsla um gerð deiliskipulags fyrir þjóðvegi í þéttbýli

Á Rannsóknaráðstefnu Vegagerðarinnar var verkefnið „Deiliskipulag þjóðvega í þéttbýli“ kynnt. Færst hefur í vöxt að deiliskipulag sé unnið fyrir vegsvæði, samhliða auknum kröfum um nýtingu ólíkra samgöngumáta á vegsvæðum sem og samráð og upplýsingagjöf um framkvæmdir almennt.

Starfsfólk VSÓ gróðursetur tré til að minnka kolefnissporið

Starfsfólk VSÓ gróðursetur tré til að minnka kolefnissporið

Starfsfólk VSÓ og fjölskyldur gróðursettu í haust 72 nýjar plöntur í trjáræktarlundi við Reynisvatn, sem er liður í átaki VSÓ við að draga úr kolefnisspori vegna starfseminnar. Sex ár eru síðan gróðursetning hófst og gaman er að sjá hve vel þær fjölbreyttu tegundir sem plantað hefur verið hafa dafnað.

Bygging nýrrar vegbrúar yfir Stóru-Laxá

Bygging nýrrar vegbrúar yfir Stóru-Laxá

Ný tvíbreið vegbrú er í byggingu yfir Stóru-Laxá, á mörkum Hrunamannahrepps og Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Undirstöður voru steyptar í júlí en framundan er að steypa brúardekkið sjálft, sem er 145 m. langt. Dekkið verður steypt í einu lagi og mun steypuvinna standa yfir samfleytt í 36 klst.

VSÓ á Grænahrygg

VSÓ á Grænahrygg

Starfsfólk VSÓ, ásamt fjölskyldum, fóru nýlega í skemmtilega göngu í frábæru veðri á Grænahrygg. Gangan gekk í alla staði vel, þrátt fyrir krefjandi gönguleið sem ýmist liggur upp eða niður í móti og á köflum eftir mjóum stígum með brattar hlíðar til beggja handa.

Handbók um framkvæmd úrgangsstjórnunar

Handbók um framkvæmd úrgangsstjórnunar

Handbók um framkvæmd úrgangsstjórnunar hefur verið gefin út og birt á vefsíðu Umhverfisstofnunar. Um er að ræða vegvísi sveitarfélaga í úrgangsmálum sem fjallar um leiðir að markvissri og bættri úrgangsstjórnun í samræmi við markmið um innleiðingu hringrásarhagkerfis.

Hverfið mitt 2021-2022, austur

Hverfið mitt 2021-2022, austur

Í vikunni lauk VSÓ vinnu við skemmtilegt verkefni hjá Reykjavíkurborg við landslags- og verkfræðihönnun við Hverfið mitt 2021-2022. Við áfanga er gott að fagna góðu verki, sem var gert með köku skreyttri í anda verkefnisins.

Ný umferðaröryggisáætlun fyrir Stykkishólm

Stykkishólmur hefur gefið út umferðaröryggisáætlun fyrir árin 2021-2025 sem VSÓ vann fyrir sveitarfélagið. Í umferðaröryggisáætlun er lagt mat á núverandi stöðu umferðaröryggismála í sveitarfélaginu og lagðar fram tillögur til úrbóta.

Græna leiðin til bættrar orkunýtingar

Græna leiðin til bættrar orkunýtingar

Eftir því sem við áttum okkur betur á áhrifum okkar á jörðina hefur nauðsyn þess að draga úr umhverfisáhrifum og aðlaga okkur að loftslagsbreytingum orðið brýnni. Græna leiðin felur í sér vistvænar og hagkvæmar lausnir sem lágmarka kolefnislosun, auðlindanýtingu og úrgangsmyndun.

Styrkir úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar

Styrkir úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar

Nýverið var úthlutað styrkjum úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar og hlutu sjö verkefni frá VSÓ styrk úr sjóðnum. Verkefnin snúa m.a. að umferðarljósastýringum, greiningu á ferðavenjum og áframhaldandi þróun á samgöngulíkani höfuðborgarsvæðisins.

Með skipulagi má byggja sjálfbærar borgir

Skipulagsgerð er eitt af öflugustu tækjum sem sveitarfélög hafa í verkfærakistunni til að hafa jákvæð áhrif á sjálfbærni byggðar og loftslagsmál almennt.

Aðstöðustjórnun lykill að bættri sjálfbærni

Aðstöðustjórnun lykill að bættri sjálfbærni

Aðstöðustjórnun er ný þjónustulína hjá VSÓ Ráðgjöf síðan vorið 2021. Ráðgjöfin snýst um aðlögun vinnuaðstöðu og þjónustuþarfa hennar að kröfum kjarnastarfseminnar og starfsfólki fyrirtækja.

Verkefni VSÓ og BM Vallár „Hringrásarhús Ísland“ hlýtur styrk úr Aski

Verkefni VSÓ og BM Vallár „Hringrásarhús Ísland“ hlýtur styrk úr Aski

Markmið verkefnisins er að skoða hvort hægt sé að hanna og reisa Hringrásarhús á Íslandi, en fyrirhugað er m.a. að 90% af byggingarefnunum verði endurnotuð eða endurnýtanleg. Við erum ákaflega þakklát fyrir styrkinn og væntum þess að verkefnið muni auka þekkingu á þessu sviði.

Hlemmtorg og nærumhverfi fær andlitsupplyftingu

Hlemmtorg og nærumhverfi fær andlitsupplyftingu

Fyrirhugaðar eru gagngerar breytingar á Hlemmtorgi og nánasta umhverfi á næstunni og munu framkvæmdir hefjast bráðlega. VSÓ sér m.a. um gatna- og stíga- og veituhönnun í verkefninu ásamt samræmingarhönnun og hluta yfirborðshönnunar.

Vesturlandsvegur, frumdrög og vefsjá

Vesturlandsvegur, frumdrög og vefsjá

VSÓ, fyrir hönd Vegagerðarinnar, vinnur að frumdrögum vegna breikkunar Vesturlandsvegar frá Hvalfjarðargöngum að Borgarfjarðarbrú.  Í nýrri vefsjá má skoða fyrirhugað framkvæmd og senda inn ábendingar sem fylgja munu frumdrögum inn á næstu stig hönnunar.