Laus störf

VSÓ hefur sífellt áhuga á því að bæta við sig metnaðarfullu og jákvæðu starfsfólki. VSÓ Ráðgjöf er skemmtilegur, hlýlegur og fjölskylduvænn vinnustaður.  Mikið er lagt uppúr góðum starfsanda, samheldni og vináttu.  Fyrirtækið starfrækir einnig öflugt starfsmannafélag sem árið um kring stendur fyrir fjölbreyttum viðburðum starfsfólki og fjölskyldum þeirra til yndis og skemmtunar.

Hægt er að senda inn almenna umsókn með því að senda tölvupóst merktan Almenn umsókn  á netfangið umsokn@vso.is, ásamt starfsferilsskrá með helstu upplýsingum um menntun, fyrri störf o.s.frv.

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um þau störf sem laus eru til umsóknar:

Ráðgjafi á samgöngusviði

VSÓ leitar að ráðgjafa til starfa á samgöngusviði. Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi. Sérhæfing i samgöngum er kostur en ekki skilyrði.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku.  Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • Faglegum áhuga, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Starfsreynsla af sambærilegum störfum er kostur en ekki skilyrði.

Starfið felst m.a. í vinnu við samgönguskipulag, almenningssamgöngur, ljósastýringar, hermun, umferðarspár, samgöngulíkön og forhönnun samgöngumannvirkja.

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að skapa öruggt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk fær tækifæri til persónulegrar og faglegrar þróunar í starfi, ásamt mótun starfsins í samræmi við óskir og þarfir viðkomandi.  VSÓ býður upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Samgöngur.

Rafmagnsverkfræðingur, rafmagnstæknifræðingur eða rafiðnfræðingur

VSÓ leitar að rafmagnsverkfræðingi, rafmagnstæknifræðingi eða rafiðnfræðingi til starfa á sviði rafkerfa.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði rafmangsverkfræði, rafmagnstæknifræði eða rafiðnfræði.
 • Góðri þekkingu á Autodesk Revit.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku.  Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • A.m.k. 3ja ára starfsreynslu af svipuðum störfum.

Starfið felst m.a. í vinnu við verkefnastjórn, hönnun, áætlanagerð og aðra ráðgjöf á sviði rafkerfa og lýsingar fyrir fjölbreyttar byggingar og mannvirki.

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að skapa öruggt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk fær tækifæri til persónulegrar og faglegrar þróunar í starfi, ásamt mótun starfsins í samræmi við óskir og þarfir viðkomandi.  VSÓ býður upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Rafkerfi.

Sérfræðingur í öryggis- og umhverfisstjórnun

VSÓ leitar að sérfræðingi í öryggis- og umhverfisstjórnun til starfa á sviði Umhverfis og skipulags.

Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku. Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • Frumkvæði og hæfni til að tileinka sér nýjungar og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Starfsreynsla af öryggis- og umhverfisstjórnun er mikill kostur en ekki skilyrði.

Í starfinu felst fjölbreytt vinna m.a. við:

 • Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisstjórnun við hönnun, framkvæmd og rekstur.
 • Margvíslegt áhættumat á undurbúningsstigi framkvæmda, hönnunarstigi og í rekstri.
 • Vinnuverndarmál.
 • Innleiðingu og rekstur öryggis- og umhverfisstjórnunarkerfa, ISO 45001 og ISO 14001.
 • Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfiseftirlit á framkvæmdatíma og samræmingu öryggis- og heilbrigðismála við framkvæmdir.
 • Mat á umhverfisáhrifum og skipulagsgerð.
 • Innri úttektir hjá VSÓ og viðskiptavinum.

VSÓ er viðurkenndur þjónustuaðili hjá Vinnueftirliti ríkisins og veitir heildstæða þjónustu á sviði öryggis og heilbrigðis á vinnustöðum.

Á Umhverfis- og skipulagssviði starfar fjölbreyttur hópur sérfræðinga sem fæst við allskyns verkefni. Við leggjum mikið upp úr teymisvinnu og nýsköpun til að móta góðar lausnir fyrir viðskiptavini.

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að skapa öruggt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk fær tækifæri til persónulegrar og faglegrar þróunar í starfi, ásamt mótun starfsins í samræmi við óskir og þarfir viðkomandi.  VSÓ býður upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Öryggi og umhverfi.

Verkfræðingur eða tæknifræðingur á sviði byggðatækni - hönnunarstörf

VSÓ leitar að verkfræðingi eða tæknifræðingi til starfa við hönnunarstörf á sviði byggðatækni.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku.  Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • Starfsreynsla er kostur en ekki skilyrði.

Starfið felst m.a. í vinnu við hönnun, áætlanagerð og aðra ráðgjöf við gerð vega, gatna, stíga og veitukerfa.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Byggðatækni hönnun.

Sérfræðingur með BIM þekkingu

VSÓ leitar að sérfræðingi með BIM þekkingu til starfa.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekkingu og reynslu af samræmingarhugbúnaði og stýringu á vefhótelum.
 • Þekkingu á BIM stöðlum ásamt stafrænni eftirfylgni byggingarverkefna.
 • Faglegum áhuga, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
 • Reynslu og þekkingu innan mannvirkjageirans.

Starfið felst meðal annars í:

 • Að innleiða, fylgja eftir og leiða BIM innan ólíkra verkefna.
 • Þátttöku í faglega sterku BIM teymi um þróun og mótun aðferðafræði BIM.
 • BIM stjórnun og ráðgjöf ásamt samræmingu hönnunar.
 • Innleiðingu á notkun upplýsingalíkana, allt frá undirbúningi verkefna til afhendingar og reksturs. mannvirkja, til að auka gæði og nákvæmni hönnunar.
 • Að auka gæði og nákvæmi áætlanagerðar með notkun BIM.

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að skapa öruggt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk fær tækifæri til persónulegrar og faglegrar þróunar í starfi ásamt mótun starfsins í samræmi við óskir og þarfir viðkomandi.

Ásamt því að vera leiðandi fyrirtæki í notkun á BIM þá býður VSÓ upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar BIM sérfræðingur.

Sumarstörf

VSÓ ræður sumarstarfsfólk til starfa á ári hverju, jákvæða og metnaðarfulla einstaklinga sem stunda háskólanám t.d. á sviði verkfræði, tæknifræði eða í öðrum greinum sem tengjast þjónustusviðum fyrirtækisins.

Störfin felast einkum í aðstoð við fjölbreytt hönnunar- og ráðgjafarverkefni, þau geta verið af ýmsum toga og gefa gott tækifæri fyrir háskólanema til að öðlast fjölbreytta reynslu. Hlutastörf með háskólanámi geta einnig komið til greina í framhaldinu, eftir samkomulagi.

VSÓ býður upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Sumarstarf.

Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, fjölskylduvænn vinnustaður, góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.