Laus störf

VSÓ hefur sífellt áhuga á því að bæta við sig metnaðarfullu og jákvæðu starfsfólki.   VSÓ Ráðgjöf er skemmtilegur, hlýlegur og fjölskylduvænn vinnustaður.  Mikið er lagt uppúr góðum starfsanda, samheldni og vináttu.  Fyrirtækið starfrækir einnig öflugt starfsmannafélag sem árið um kring stendur fyrir fjölbreyttum viðburðum starfsfólki og fjölskyldum þeirra til yndis og skemmtunar.

Hægt er að senda inn almenna umsókn með því að senda tölvupóst merktan Almenn umsókn  á netfangið umsokn@vso.is, ásamt starfsferilsskrá með helstu upplýsingum um menntun, fyrri störf o.s.frv.

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um þau störf sem laus eru til umsóknar:

Verkfræðingur eða tæknifræðingur á sviði lagna- og loftræsikerfa

VSÓ leitar að verkfræðingi eða tæknifræðingi til starfa á sviði lagna- og loftræsikerfa.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði, með áherslu á lagna- og loftræsikerfi.
 • Góðri þekkingu á Autodesk Revit.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku.  Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • A.m.k. 3ja ára starfsreynsla er kostur en ekki skilyrði.

Starfið felst m.a. í vinnu við verkefnastjórn, hönnun, áætlanagerð og aðra ráðgjöf vegna lagna- og loftræsikerfa.

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að skapa öruggt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk fær tækifæri til persónulegrar og faglegrar þróunar í starfi, ásamt mótun starfsins í samræmi við óskir og þarfir viðkomandi.  VSÓ býður upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Lagnir.

Sérfræðingur með BIM þekkingu

VSÓ leitar að sérfræðingi með BIM þekkingu til starfa.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekkingu og reynslu af samræmingarhugbúnaði og stýringu á vefhótelum.
 • Þekkingu á BIM stöðlum ásamt stafrænni eftirfylgni byggingarverkefna.
 • Faglegum áhuga, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
 • Reynslu og þekkingu innan mannvirkjageirans.

Starfið felst meðal annars í:

 • Að innleiða, fylgja eftir og leiða BIM innan ólíkra verkefna.
 • Þátttöku í faglega sterku BIM teymi um þróun og mótun aðferðafræði BIM.
 • BIM stjórnun og ráðgjöf ásamt samræmingu hönnunar.
 • Innleiðingu á notkun upplýsingalíkana, allt frá undirbúningi verkefna til afhendingar og reksturs. mannvirkja, til að auka gæði og nákvæmni hönnunar.
 • Að auka gæði og nákvæmi áætlanagerðar með notkun BIM.

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að skapa öruggt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk fær tækifæri til persónulegrar og faglegrar þróunar í starfi ásamt mótun starfsins í samræmi við óskir og þarfir viðkomandi.

Ásamt því að vera leiðandi fyrirtæki í notkun á BIM þá býður VSÓ upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar BIM sérfræðingur.

Starfsfólk í BIM teymi

VSÓ Ráðgjöf leitar að jákvæðum og metnaðarfullum nemum til starfa í BIM teymi fyrirtækisins sumarið 2023.

BIM teymi VSÓ sinnir innleiðingu á BIM ferlum í verkefnum fyrirtækisins, eftirfylgni og umsjón BIM ferla innan ólíkra byggingarverkefna, m.a. samræmingu hönnunar, innleiðingu upplýsingalíkana, stýringu á vefhótelum o.fl.

Leitað er að áhugasömum nemum t.d. í byggingafræði eða öðru sambærilegu námi sem nýtist við störf innan BIM teymisins við fjölbreytt byggingarverkefni fyrirtækisins til dæmis við hönnun flugstöðvar, landeldisstöðvar, fangelsis, sjúkrahúss og annarra spennandi verkefna.

VSÓ Ráðgjöf leggur áherslu á að skapa öruggt og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk fær tækifæri til persónulegrar og faglegrar þróunar í starfi, ásamt mótun starfsins í samræmi við óskir og þarfir viðkomandi.  Ásamt því að vera leiðandi fyrirtæki í notkun BIM þá býður VSÓ upp á jákvætt, fjölskylduvænt vinnuumhverfi og líflegt félagsstarf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar BIM ráðgjafi.

Skipulagsgreiningar og þróunaráætlanir

VSÓ leitar að sérfræðingum í skipulagsteymi sitt. Fólki með færni og gleði til að vinna með okkur í margvíslegum þróunar- og greiningarverkefnum sem tengjast m.a. skipulagsmálum, framkvæmda- og þróunaráætlunum og staðarvali.

Í skipulagsteyminu er lögð mikil áhersla á þverfaglega þekkingu, jákvæðan starfsanda og frumkvæði í vinnubrögðum, með það að markmiði að finna bestu lausnirnar.

Umsækjendur þurfa að hafa:

 • Háskólapróf sem nýtist í teyminu s.s. skipulagsfræði, verkfræði, hagfræði eða sambærileg menntun.
 • Reynslu af greiningarvinnu og úrvinnslu gagna.
 • Jákvætt og lausnamiðað viðhorf.
 • Frumkvæði, fagmannleg og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Færni í textagerð og framsetningu gagna.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Skipulagsteymi.

Verkfræðingur eða tæknifræðingur á sviði burðarvirkja

VSÓ leitar að sérfræðingi til starfa á sviði burðarvirkja.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði, með sérþekkingu í burðarþolsfræðum.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku. Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • A.m.k. 3ja ára starfsreynsla af sambærilegum störfum er kostur.

Starfið felst m.a. í vinnu við hönnun burðarvirkja, áætlanagerð og annarri ráðgjöf á sviði húsbygginga og mannvirkjagerðar.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Burðarvirki.

Sérfræðingur við verk- og framkvæmdaeftirlit húsbygginga og annarra byggingaframkvæmda

VSÓ leitar að sérfræðingi til starfa við verk- og framkvæmdaeftirlit.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Sveinsprófi á sviði byggingatækni.
 • Menntun á sviði verkfræði, tæknifræði, iðnfræði eða sambærilegu, framhaldsmenntun er kostur. 
 • A.m.k. 5 ára starfsreynslu af verk- og framkvæmdaeftirliti.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Mjög góðri tölvukunnáttu.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku.

Starfið felst einkum í framkvæmdaeftirliti, verkefnistjórn byggingarframkvæmda, áætlanagerð og annarri framkvæmdaráðgjöf.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Framkvæmdaeftirlit

Rafmagnsverkfræðingur, rafmagnstæknifræðingur eða rafiðnfræðingur á sviði rafkerfa

VSÓ leitar að rafmagnsverkfræðingi, rafmagnstæknifræðingi eða rafiðnfræðingi til starfa á sviði rafkerfa.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði rafmangsverkfræði, rafmagnstæknifræði eða rafiðnfræði.
 • Góðri þekkingu á Autodesk Revit
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku.  Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • A.m.k. 3ja ára starfsreynsla af svipuðum störfum.

Starfið felst m.a. í vinnu við hönnun, áætlanagerð og aðra ráðgjöf á sviði rafkerfa.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Rafkerfi.

Verkfræðingur eða tæknifræðingur á sviði byggðatækni - hönnunarstörf

VSÓ leitar að verkfræðingi eða tæknifræðingi til starfa við hönnunarstörf á sviði byggðatækni.  Áhugasömum einstaklingi sem býr yfir:

 • Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði.
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Góðri kunnáttu í íslensku og ensku.  Kunnátta í a.m.k. einu skandinavísku tungumáli er kostur.
 • Starfsreynsla er kostur en ekki skilyrði.

Starfið felst m.a. í vinnu við hönnun, áætlanagerð og aðra ráðgjöf við gerð vega, gatna, stíga og veitukerfa.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið umsokn@vso.is, merktar Byggðatækni hönnun.

Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, fjölskylduvænn vinnustaður, góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.