Um VSÓ Ráðgjöf

VSÓ Ráðgjöf er alhliða ráðgjafa- og verkfræðifyrirtæki sem leggur áherslu á trausta og faglega þjónustu sem tryggir viðskiptavinum hagkvæmustu lausnir hverju sinni, skilar raunverulegum árangri og stuðlar að samkeppnisforskoti.  Á skrifstofum VSÓ í Reykjavík og í Noregi starfar yfir 90 manna samhentur hópur verkfræðinga og annarra tæknimenntaðra starfsmanna.

Víðtæk reynsla og þekking starfsmanna VSÓ byggir m.a. á fjölbreyttum verkefnum sem fyrirtækið hefur unnið að hér á landi og erlendis á þeim ríflega 60 árum sem liðin eru frá því fyrirtækið var stofnað árið 1958.  Í upphafi starfaði fyrirtækið einkum á sviði byggingarverkfræði en á áttunda áratugnum var farið inn á nýjar brautir með fjölbreyttari þjónustu til að mæta kröfum viðskiptavina.

Á síðustu árum hafa umsvif VSÓ aukist til muna um leið og þjónusta fyrirtækisins hefur orðið víðtækari, ýmist með þróun nýrra ráðgjafasviða eða stofnun dótturfélaga í samstarfi við aðila sem búa yfir sérþekkingu á viðkomandi sviðum.  Starfsemi VSÓ er í dag skipulögð í sex megin fagsvið þ.e. framkvæmdaráðgjöf, samgöngur, tæknikerfi, umhverfi og skipulag, byggðatækni og burðarvirki.  VSÓ leggur áherslu á að laða til sín vel menntað og hæft starfsfólk og kappkostar að skapa því góð vinnuskilyrði og tækifæri til að þróast í starfi.

VSÓ starfar samkvæmt vottuðum gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfum ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Stjórn VSÓ Ráðgjafar

Í stjórn VSÓ eru:

  • Einar K. Stefánsson
  • Helena Margrét Áskelsdóttir
  • Hrefna Fanney Matthíasdóttir
  • Ólafur Hermannsson
  • Sandra Dís Dagbjartsdóttir
  • Stefán Gunnar Thors
  • Einar F. Hilmarsson (varamaður)

Stjórnarformaður er:

  • Stefán Gunnar Thors
Einkunnarorð VSÓ Ráðgjafar

Einkunnarorð VSÓ eru:

 

ÁRANGUR   FRAMFARIR   FORSKOT

ÁRANGUR – Við leggjum áherslu á að öll verkefni sem við tökum að okkur skili raunverulegum árangri fyrir viðskiptavininn.

FRAMFARIR – Stöðugar framfarir skipta VSÓ höfuðmáli því aðeins þannig getum við hjálpað viðskiptavinum okkar að bæta árangur.

FORSKOT – Við viljum að ráðgjöf okkar hjálpi viðskiptavinum að ná forskoti á sínu sviði.