VSÓ Ráðgjöf

VSÓ Ráðgjöf er alhliða ráðgjafar- og verkfræðifyrirtæki sem leggur áherslu á trausta og faglega þjónustu sem tryggir viðskiptavinum hagkvæmustu lausnir hverju sinni, skilar raunverulegum árangri og stuðlar að samkeppnisforskoti.  Á skrifstofum VSÓ í Reykjavík og í Noregi starfar yfir 90 manna samhentur hópur verkfræðinga og annarra tæknimenntaðra starfsmanna.

Fréttir og tilkynningar:

Erum við að leita að þér?

Við leitum að fólki til að vinna með okkur að fjölbreyttum og spennandi verkefnum.   Laus eru til umsóknar störf við öyggis- og umhverfisstjórnun, skipulagsráðgjöf, samgöngumál, rafkerfi, lagna- og loftræsikerfi, burðarvirki o.fl. á fjölskylduvænum og skemmtilegum vinnustað.  Hægt er að kynna sér störfin nánar hér á vefnum.

Áhugaverðir staðir á gullna hringnum - Skráning myndastoppa

Meginniðurstaða úttektar VSÓ á myndastoppum við Gullna hringinn er að gera þurfi úrbætur og auka umferðaröryggi á mörgum áningarstöðum ferðamanna á þessari fjölförnu leið.

Sjálfbærniskýrsla VSÓ Ráðgjafar 2022

VSÓ hefur nú gefið út sjálfbærniskýrslu ársins 2022 til að kynna starfsemi, stefnu og markmið fyrirtækisins varðandi sjálfbærni. Skýrslunni er ætlað að varpa ljósi á hvernig við stöndum okkur, bæði hjá fyrirtækinu sjálfu og í þeim verkefnum sem við sinnum, auk þess að fara yfir stöðu settra markmiða.

K64 Þróunaráætlun

Þróunaráætlun KADECO um heildstæða sýn á uppbyggingu nærsvæðis Keflavíkurflugvallar fram til ársins 2050 hefur verið gefin út. Við hjá VSÓ erum ákaflega stolt af því að hafa tekið þátt í þessu metnaðarfulla verkefni.

Styrkir úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar

Nýverið var úthlutað styrkjum úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar og hlutu sjö verkefni frá VSÓ styrk úr sjóðnum. Verkefnin snúa m.a. að umferðarljósastýringum, greiningu á ferðavenjum, hönnunarleiðbeiningum fyrir hjólreiðar o.fl.

Landeldi með áherslu á sjálfbærni og hringrásarhagkerfi

VSÓ hefur komið að verkefnum við uppbyggingu landeldis með ýmsum hætti, allt frá mati á umhverfisáhrifum yfir í hönnun á mannvirkjum. Kröfur um sjálfbærni og lágmörkun umhverfisáhrifa fara sífellt vaxandi og því skiptir vönduð deiliskipulagsvinna og mat á umhverfisáhrifum miklu máli.

Nýjar skíðalyftur í Bláfjöllum

Biðraðir í lyftur í Bláfjöllum ættu núna að heyra sögunni til því tvær nýjar stólalyftur, Drottningin og Gosinn, hafa verið opnaðar sem hvor um sig hefur flutningsgetu upp á 2.400 manns á klukkustund.