24. nóvember 2022

Ástand stoppistöðva almenningsamgangna á landsvísu

Skýrslan Ástand stoppistöðva á landsvísu var gefin út á dögunum en hún er afrakstur rannsóknar VSÓ Ráðgjafar í samvinnu við Öryrkjabandalag Íslands. Um er að ræða endurútgáfu á rannsóknarskýrslu VSÓ Ráðgjafar frá 2021 sem ber sama nafn.

Markmið rannsóknarinnar var að meta ástand stoppistöðva almenningssamgangna á Íslandi og miðaðist hún að ferðum Strætó bs. Skoðaðar voru allar biðstöðvar þeirra leiða sem má sjá á mynd hér til hægri. Um er að ræða 17 akstursleiðir almenningsvagna sem nýta sér samanlagt 168 biðstöðvar í kringum landið.

Stjórnvöld hafa sett sér það markmið að árið 2024 muni 90% stoppistöðva almenningssamgangna standast hönnunar- og öryggiskröfur. Markmiðin fela m.a. í sér greiðar og öruggar almenningssamgöngur fyrir alla og stjórnvöld ætla að leita leiða til að tryggja jafnt aðgengi fatlaðra, hreyfihamlaðra og ófatlaðra einstaklinga að almenningssamöngum milli byggða.

Niðurstöður greiningarinnar geta sveitarfélög og/eða veghaldarar notað til að tryggja að markmið stjórnvalda náist í áframhaldandi vinnu. Til að mynda við gerð aðgerðaráætlunar og kostnaðaráætlunar og til að skapa upplýstari umræðu um ástandið.

Niðurstöður fyrir allt landið tóna vel við fyrri niðurstöður en ástand stoppistöðva á landsbyggðinni er heldur bágborið. Flestar stöðvarnar hafa mjög lélegt yfirborð sem og aðgengi, þá teljast 66 stoppistöðvar nothæfar fyrir hjólastólanotendur, 67 fyrir göngu-, arma- og handskerta. 139 stöðvar eru nýtilegar þroskahömluðum og aðeins 7 stöðvar eru hentugar fyrir blinda og sjónskerta.

Gerð var vefsjá fyrir verkefnið þar sem biðstöðvarnar sem skoðaðar voru eru sýndar á korti ásamt því að fram koma upplýsingar um aðstæður og ástand hverrar stöðvar. Einnig hefur ÖBÍ sett á vefsíðu sína textaútgáfu skýrslunnar en þar má hlusta á skýrsluna með talþuli eða öðru hjálpartæki sem hentar.

Vert er að hafa í huga að fatlaðir einstaklingar hafa mismikla fötlun. Þó stöð sé hér gefin upp í þessum gögnum sem mögulegt stopp fatlaðra ferðamanna, þá getur raunin verið önnur. Því hvetjum við notendur að kynna sér málin vel áður en lagt er af stað í langferðir.

Biðstöðvar – aðgengi og yfirborð, vefsjá.

Ástand stoppistöðva á landsvísu, skýrsla.

Ástand stoppistöðva á landsvísu, textaútgáfa á vef ÖBÍ – fyrir talþuli og önnur hjálpartæki. 


Nánari upplýsingar veitir:

Ragnar Þór Þrastarson 
Iðnaðar- og rekstrarverkfræðingur M.Sc.
ragnar@vso.is
s: 585 9208