VSO Consulting – Tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma

VSO Consulting er et rådgivende tverrfaglig ingeniørfirma, grunnlagt på Island i 1958. VSO har jobbet aktivt med prosjekter i Norge fra 2009 og med god respons fra norske oppdragsivere.  Firmaet har nå ~90 medarbeidere hvorav 85 % av disse har utdanning fra universiteter innen husbygging, anleggsarbeid, planlegning, reguleringsplaner, geoteknikk, vei- og gatebygging, ledninger, miljøsaker, bedriftsøkonomi og siviløkonomi.

For å sikre oppdragsgivere i Norge rask respons har VSO Consulting kontorplass  i Jessheim Ullensaker og har medarbeidere der for å ivareta firmaets interesser.

Nyheter og annonser:

Jule- og nyttårshilsen

Personalet i VSO Consulting ønsker dere alle en god jul og et godt kommende år, med tusen takk for samarbeidet i året som har gått.

Mellom jul og nyttår vil VSO-kontoret være stengt, men vi gjør oppmerksom på at telefonnumre og e-postadresser til personalet kan nås her på siden.

Kontoret åpner igjen tirsdag 2. januar kl 8:30.

BIM endrer måten vi prosjekterer på

BIM er en digital metode for å opprette, administrere og utveksle informasjon og modeller. BIM er et fagfelt som vokser og VSO en egen BIM-avdeling med dyktige rådgivere. Bruk av BIM endrer måten man prosjekterer på, og det øker forståelsen mellom forskjellige fagfelt.

Nye skiheiser i Bláfjoll

Å vente på skiheis i Bláfjöll, det mest populære skianlegget i nærheten av Reykjavik hovedstadsområdet, bør nå være en saga takket to nye skiheiser, Drottningin (Dronningen) og Gosinn (Knekten), som har vært åpnet i skiområdet.  Heisene er fireseters stolheiser som hver har en transportkapasitet på 2400 personer i timen.

Geotekniske undersøkelser og vurdering av grunnforhold

VSO foretar blant annet geotekniske undersøkelser og vurdering av grunnforhold for utbygging. Geotekniske grunnforhold kan variere veldig innenfor relativt korte avstander. Her ser vi på jordens egenskaper og utfordringer, hvilke tiltak må gjøres før man bygger for å unngå problemer underveis eller i ettertid.