VSO Consulting – Tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma

VSO Consulting er et rådgivende tverrfaglig ingeniørfirma, grunnlagt på Island i 1958. VSO har jobbet aktivt med prosjekter i Norge fra 2009 og med god respons fra norske oppdragsivere.  Firmaet har nå ~80 medarbeidere hvorav 85 % av disse har utdanning fra universiteter innen husbygging, anleggsarbeid, planlegning, reguleringsplaner, geoteknikk, vei- og gatebygging, ledninger, miljøsaker, bedriftsøkonomi og siviløkonomi.

For å sikre oppdragsgivere i Norge rask respons har VSO Consulting kontorplass  i Jessheim Ullensaker og har medarbeidere der for å ivareta firmaets interesser.

Nyheter og annonser:

Vi søker flere geoteknikere

VSO leter etter geoteknisk ingeniør som er klar til varierte utfordringer i både små og store prosjekter.  Arbeidsoppgaver består blant annet av geoteknisk rådgivning, prosjektering og planlegging samt uavhengig kontroll og oppfølgning av prosjekter i utførelsesfasen.  Hos VSO er godt arbeids- og sosialt miljø og gode muligheter til kompetanseutbygging og egen utvikling. Ytterligere opplysninger om jobben finnes her på nettsiden vår.

Vi søker rådgiver innen Miljøteknikk

VSO leter etter rådgiver innen miljøteknikk som er klar til varierte utfordringer i både små og store prosjekter.  Arbeidsoppgaver består blant annet av miljørådgivning, miljøkartlegging i bygg og konstruksjoner, miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner,  miljøoppfølgingsplaner, planlegging og oppfølging av miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplaner. Ytterligere opplysninger om jobben finnes her på nettsiden vår.

Geotekniske undersøkelser og vurdering av grunnforhold

VSO foretar blant annet geotekniske undersøkelser og vurdering av grunnforhold for utbygging. Geotekniske grunnforhold kan variere veldig innenfor relativt korte avstander. Her ser vi på jordens egenskaper og utfordringer, hvilke tiltak må gjøres før man bygger for å unngå problemer underveis eller i ettertid.

VSO går til Grænihryggur

VSÓ ansatte, sammen med familier, dro nylig på en morsom tur i flott vær til Grænihryggur. Turen gikk bra på alle måter, til tross for den krevende ruten som både går opp og ned og i partier langs tynne fjellrygger med bratte bakker på begge sider.