Skipulagsgerð

Skipulagsáætlanir eru langtímaáætlanir sem munu hafa varanleg áhrif á landnotkun, þróun viðkomandi sveitarfélags og rekstur þess. Þessar áætlanir eru mikilvægt stjórntæki sveitarstjórna. Það er því mikilvægt að slíkar áætlanir byggi á traustum grunni, góðum undirbúningi og öllum sé ljóst hver sé tilgangur og markmið skipulagsáætlana og vinnu við gerð þeirra.

Í vinnu við skipulagsmál sveitarfélaga hefur VSÓ Ráðgjöf lagt áherslu á:

 • Fylgja kerfisbundnu ferli, sem tryggir yfirsýn, auðveldar ákvarðanatöku og að þær séu í samræmi við markmið sveitarfélagsins.
 • Hvaða upplýsingaröflun er nauðsynleg (þarfagreining)
 • Skilgreiningu á forsendum og markmiðum við gerð skipulagsáætlana
 • Skilgreiningu á verkefninu, verklýsingu og verkáætlun.
 • Samráð við mótun skipulagsáætlunar.
 • Að tryggja að upplýsingar sem aflað er gagnist við ákvörðunartöku.
 • Að tryggja yfirsýn yfir verkefnið og unnið sé kerfisbundið til að uppfylla markmið þess
 • Að tryggja að sveitarfélög taki virkan þátt í áætlanagerðinni
 • Samskipti og samráð milli sérfræðinga og almennings

VSÓ hefur unnið að gerð fjölda svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlana. Oft eru þessi verkefni unnin í samstarfi við arkitekta og erlenda sérfræðinga.

Skipulagsmál eru víðtækur málaflokkur sem snertir á einn eða annan hátt flest það sem myndar hið byggða umhverfi sem við búum í. Vönduð skipulagsvinna felur í sér þverfaglega yfirsýn og getu til að fást við heildarmyndina og smærri einingar hennar á sama tíma. VSÓ Ráðgjöf hefur innanborðs þverfaglegt teymi sérfræðinga sem sinnir gerð skipulagsáætlana í víðum skilningi og í því felst sérstaða VSÓ. Með þverfaglegu teymi hefur VSÓ innleitt ýmsar nýjungar í skipulagsvinnu s.s. landgreiningu, kostnaðarmat á framkvæmd skipulags, notkun umferðarlíkans til að reikna út ýmsar afleiður skipulags, umferðarstjórnun, verndaráætlanir, yfirlit um þróun eftirspurnar og framboðs íbúða- og atvinnuhúsnæðis, og greiningu á þróun ferðaþjónustu og uppbyggingar í tengslum við hana í viðkomandi sveitarfélagi. Í teymi VSÓ eru m.a.:

 • Skipulagsfræðingar og skipulagsverkfræðingar
 • Jarðfræðingar og jarðverkfræðingar
 • Sérfræðingar í frárennslis- og veitumálum
 • Sérfræðingar í umferðarmálum, samgöngum og hljóðvist
 • Sérfræðingar í umhverfismálum
 • Hagfræðingar
 • Landslagsarkitektar
 • Umhverfis- og byggingarverkfræðingar
 • Sérfræðingar í kostnaðar- og framkvæmdaáætlunum

Hér má finna dæmi um verkefni VSÓ á sviði skipulagsmála


Nánari upplýsingar veitir:

Stefán Gunnar Thors
Sviðsstjóri umhverfis og skipulags
Umhverfishagfræðingur M.Sc.
stefan@vso.is
s: 585 9180