Öryggi-, heilbrigði og umhverfi

Hjá VSÓ starfa sérfræðingar með mikla reynslu og þekkingu á öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum sem hafa sérhæft sig í að aðstoða atvinnurekendur við að uppfylla skilyrði sem þeim eru sett með lögum og reglum á þessu sviði, ásamt því að innleiða stjórnkerfi samkvæmt alþjóðlegum stöðlum.   Sérfræðingar VSÓ hafa unnið m.a. með orkufyrirtækjum, þjónustufyrirtækjum og verktökum.

Af hverju að leggja áherslu á öryggis-, heilbrigðis og umhverfismál?

 • Styrkir ímynd gagnvart almenningi og getur hugsanlega laðað að sér fleiri viðskiptavini og fjárfesta.
 • Eykur samkeppnishæfni fyrirtækis og það öðlast meira traust neytenda á vöru og þjónustu sem
  fyrirtækið hefur uppá að bjóða.
 • Bættur rekstur. Færri slys sem dregur úr kostnaði.
 • Betri vinnuskilyrði, færri vinnuslys og aukin starfsánægja starfsfólks.

Þjónusta VSÓ í öryggis-, heilbrigðis- og umhverrfismálum

Þjónusta VSÓ í öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum nær m.a. yfir:

 • Áhættumat starfa
 • Öryggisstjórnun og áhættumat við hönnun, framkvæmd og rekstur
 • Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisstjórnun
  • ISO 14001
  • ISO 45001
  • Skipulag á vinnustað – 5S
 • Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfiseftirlit
  • Eftirlit með rekstri og framkvæmdum
  • Árangur í eftirliti hefur m.a. mælst í færri óhöppum og slysum á vinnustað, bættri umgengni á vinnustað og aukinni meðvitund starfsmanna um eigið öryggi.
  • Erum innan handar við lausn vandamála sem varða umhverfismál, öryggi og heilsu starfsmanna.
 • Öryggis- og heilbrigðisáætlanir
  • Vinnuverndarlög gera kröfu um öryggis og heilbrigðisáætlanir.
  • Aðstoð við gerð og rýni öryggis- og heilbrigðisáætlana.
 • Öryggis- og starfsmannahandbækur
  • Sniðin að viðkomandi atvinnurekstri.
  • Veggspjöld um helstu öryggismál sem við eiga hverju sinni.
  • Öryggisblöð og merkingar vegna hættulegra efna.
 • Námskeið og fræðsluerindi
  • Bæði um almenn og sérhæfði ÖHU-mál.
  • Stutt fræðsluerindi og lengri námskeið.

Nánari upplýsingar veitir:

Stefán Gunnar Thors
Sviðsstjóri
Umhverfishagfræðingur M.Sc.
stefan@vso.is
s: 585 9180Jóhanna Björk Weisshappel
Gæðastjóri
Umhverfis- og auðlindafræði M.Sc.
johannab@vso.is
S: 585 9202