Prestrud barnaskóli

Endurnýjun loftræsikerfa í 450 nemenda grunnskóla

Í verkefninu felst endurnýjun loftræsikerfa í 450 nemenda grunnskóla í sveitarfélaginu Hamar í Noregi. Verkefnið var unnið á sumarleyfistíma skólans og tímarammi verksins því allþröngur en verkið hafði í för með sér talsvert rask í skólastofum o.fl. rýmum skólans.

Hlutverk VSÓ í verkefninu:

  • Hönnun loftræsikerfa.
  • Framkvæmdaráðgjöf.
  • Framkvæmdaeftirlit á verktíma.

Verktími: 2013.

Verkkaupi: Hamar kommune í Noregi.