Prestrud skole

Renovering av ventilasjonssystemer

Oppdraget blir gjennomført i sommerferien 2013 og har en trang tidsramme på grunn av store inngrep i klasserom som måtte tas i bruk ved skolestart i august.

VSO er ansvarlig for:

  • Ventilasjon prosjektering.
  • Byggeledelse.
  • Koordinering i utførelsesfasen.

Tidspunkt: 2013.

Oppdragsgiver: Hamar kommune í Noregi.