Keflavíkurflugvöllur, fráveita

Í verkefninu felst mat á ástandi fráveitu og forhönnun skolp- og ofanvatnslagna, þ.a.m. sérlausnir vegna ofanvatnshreinsunar (olíuskilja).

Hlutverk VSÓ í verkefninu:

  • Hönnun fráveitu.

Verktími: 2012-2013

Verkkaupi: Isavia.