Keflavik lufthavn, VA systemvurdering og forprosjektering

Prosjektet omfattede tilstandsvurdering og forprosjektering av kloakk og drenering, herunder spesialiserte løsninger for overvannsrensing (koalens oljeutskillere).

VSO var ansvarlig for:

  • VA prosjektering.

Tidspunkt: 2012-2013.

Oppdragsgiver: Isavia.