um (4.) breytingu á reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns og um innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/39/ESB