um breytingu á reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi.