m brottfall fjögurra reglugerða um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun tiltekinna efna í yfirborðsvatn.