um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH).