um takmörkun á notkun skaðlegra gróðurhindrandi efna og/eða búnaðar á skip.