um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun