um hámark dagsekta vegna matvæla- og fóðureftirlits.