um gildistöku tilskipunar ráðsins 96/93/EB um vottun dýra og dýraafurða.