um breytingu á reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.