um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna.