um breytingu á reglugerð nr. 160/2007, um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna.