um leyfilegt hljóðaflsstig vélknúinna handverkfæra fyrir múrbrot og fleygun