um (2.) breytingu á reglugerð nr. 103/2009 um þrávirk lífræn efni.