um hávaðamengun í umhverfi af völdum tækjabúnaðar til notkunar utanhúss