um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna.