um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 489/2012 um framkvæmdarreglur vegna beitingar 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli.