um (7.) breytingu á reglugerð nr. 285/2002, um aukefni í matvælum með áorðnum breytingum.