Samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir spennistöðvar með stórum aflspennum.