Vognvegen/M.Sandbergsveg – kryss

Prosjektet omfattede for- og detaljprosjektering av kryss, adkomstveg og parkeringsanlegg, samt overvannsledninger og prosjektering av ny hovedledning for overvann ut av området.

VSO var ansvarlig for:

  • VVA prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2011-2012.

Oppdragsgiver: Hamar kommune.