Generelle firmaopplysninger

VSO Consulting AS er et aksjeselskap som eies 100% av det Islandske morselskapet VSO Consulting ehf. (VSO Ráðgjöf ehf.). VSO har fra 2010 jobbet aktivt på norsk tilbudsmarked og fått et tilfredsstillende resultat samt god respons fra oppdragsgivere.

VSO Consulting er et tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma med fokus på solid og profesjonell tjeneste som sikrer kundene de mest optimale løsningene hver gang, leverer reelle løsninger og bidrar til et konkurransefortrinn. På VSO sine kontorer i Jessheim og i Reykjavik jobber ca. 100 menneskers samkjørt gruppe av ingeniører og annet teknisk personell.

VSO sine ansattes omfattende erfaring og kunnskaper er blant annet basert på de mange ulike prosjekter selskapet har jobbet med i løpet av de snart 65 årene siden selskapet ble stiftet i 1958. I begynnelsen jobbet selskapet hovedsakelig innen byggetekniske ingeniørtjenester men i syttitallet begynte tjenesten å bli mer og mer varierende for å møte krav fra kundene.

VSO sine aktiviteter er i dag organisert i seks seksjoner dvs. prosjektstyring, trafikkteknikk, tekniske installasjoner, miljø- og arealplanlegging, infrastruktur og bærende konstruksjoner. VSO fokuserer på å trekke til seg høyt utdannede og kompetente medarbeidere og bestreber seg til å skape gode arbeidsvilkår og muligheter for personell til å utvikle seg profesjonelt.

VSO har etablert et kvalitetssystem som har blitt sertifisert på grunnlag av ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 standardene, et system som berører alle faktorer i foretakets virksomhet.

ISO 9001   Certificate – ISO 9001

ISO 14001  Certificate – ISO 14001

  Certificate – ISO 45001