Þróttur, renovering av treningsbaner

Fotballtreningsbaner hos idrettslaget Þróttur i Laugardalur, Reykjavik har blitt fornyet. I stedet for den ene banen fra før er nå to oppvarmede kunstgressbaner som oppfyller alle Islandske Fotbalsforbundet sine krav til treningsbaner.

Den gamle treningsplassen har blitt utdatert og  på tide å fornye den. Idrettslagets treningsområde er derfor kraftig forbedret, da den oppvarmede og godt opplyste banen kan nå brukes ikke bare om sommeren, men hele året. Under byggingen måtte 9500 m2 jord graves og fornyes, og 62 km snøsmeltingssystemer måtte monteres. Naturgress ble erstattet med kunstgress og alt belysning og ledninger ble fornyet.

VSO er ansvarlig for:

  • Prosjektledelse.
  • Prosjektering av kunstgressbane og område.
  • Prosjektering av snømeltingssystem.
  • RIV prosjektering.
  • VA prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • Anbudsdokumenter og kostnadsestimat.

Tidspunt: 2023

Oppdragsgiver: Reykjavik kommune.