Thrihnukagigur krater

Thrihnukar er en linje av kratre som ligger i sørvest delen av Island, vest for skiområdet i Bláfjöll. I den nordøstlige delen av kraterlinjen finnes kratret Thrihnukagigur og ned fra åpningen en massiv kuppel som faktisk er en fortsatt stående, tom magmakammer som hører til de mest bemerkelsesverdige av sitt slag på jorden.

Selskapet Þrihnukar ble grunnlagt i 2004 av Árni B. Stefánsson, Björn Ólafsson og Einar K. Stefánsson, med den formål å lagre en forstudie om realistiske mulighetene på å gjøre krateret tilgjengelig for turister og samtidig sikre bevaring av krateret og naturen omkring. Þrihnukar sin oppgave er å bevare denne flotte naturskapelsen på den best mulig måte og samtidig gjøre den tilgjengelig for alle til å oppleve sin egen litenhet og forgjengelighet og få en dypere følelse av skaperverkets storhet.

 

Þrihnukar innleid VSO for å styre forberedende arbeid og utforming av forstudien. Den første fasen av oppdraget var å svare på de fleste av spørsmålene som potensielle investorer og myndigheter kunne være interessert i f.eks. om planspørsmål, byggetillatelser, kostnader og sikkerhet slik som faren av ras og jordskjelv samt ikke minst meninger om miljøspørsmål og naturbeskyttelse. Forstudiens rapport ble offentliggjort og presentert i 2009. I 2011 bestemte Þríhnúkar å videreføre forberedende arbeidet ved å utforme en miljøkonsekvensutredning, økonomisk vurdering og forprosjektering.

Den mest realistiske forslag som ennå har dukket opp om tilgjengelighet til krateret består av en tilkomst gjennom en 350 m lang tunell som ender på en balkong i midten av kraterkuppelen. Balkongen stikker inn i midten av krateret, 70 m dyp og 50 meter fra kratergulvet. Over balkongen er et magma vent, eller en skorstein, men balkongen er likevel skjermet fra mulig fall ovenfra av et hengende berg. Utsikten til bunnen er beundringsverdig. En 40 etasjers bygging kunne passe under balkongen hvis den smalnede litt oppover.

Balkong med utsikt over krateret og tilkomst gjennom tunell har ikke ennå blitt en realitet men til tross for det har 3H Travel hver sommer fra 2012 organisert turer for turister inn i krateret. Mer informasjon om dette finnes på nettsiden www.insidethevolcano.com. Samtidig fortsetter miljøteknisk, geologisk og økonomisk vurdering av kraterets tilgjengelighet.