Sykkelstier i Reykjavík 2014, overvåking

Det er en tredelt implementering:

  • Stjörnugróf mellom Traðarland og Seljaland og Sævarland.
  • Háaleitisbraut mellom Brekkugerði og Bústaðavegur og ved Bústaðavegur på en seksjon på ca 100 m øst for Háaleitisbraut.
  • Suðurgata, fra Starhagi til Gnitanes og Einarsnes, fra Gnitanes til Bauganes.

På alle steder skal fortau restaureres og det skal bygges sykkelvei langs et fortau, helt eller delvis. Gatebelysningen skal renoveres ved Stjörnugróf og Suðurgata og fjernvarmerørene i Suðurgata. Skap og hydranter vil også bli pusset opp og/eller flyttet der det er nødvendig.

Eksisterende fortau, og deler av gaten, må fjernes, utskifting av jord, kloakk og elektriske ledninger installeres, gatebelysning installeres, betongfortau og asfaltsykkelstier installeres.

VSO er ansvarig for:

  • Byggeledelse
  • Bistand til designere for oppløsning av prosjekter i byggeperioden.

Tidspunkt: 2014-2015.

Oppdragsgiver: Reykjavik kommune og Reykjavik Energy.