Gjerdrum, hjúkrunarheimili

Nytt sykehjem i Gjerdrum kommune

Prosjektet omfatter prosjektering av nye lokaler for 20 sykehjemsplasser, i tillegg til de eksisterende 27 plassene. Også lokaler for kommunens hjemmetjeneste, kontorer for administrasjon og tilhørende felles-/støttefunksjoner. Prosjektet må ta hensyn til omkringliggende sykehjems bebyggelse hvor nybygget skulle påkobles. I tillegg skal et helt nytt inngangsparti være felles for både eksisterende og nytt bygg. Byggingen er 3.800 m2. Prosjekteringen blir utført i BIM.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIVA prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • LARK prosjektering.
  • SHA prosjektering.

Tidspunkt: 2013-2015.

Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune.