Fosseveien VVA og spunt

Prosjektet omfattede prosjektering av renovering og ombygning av Fosseveien, inkludert spunt, VA ledninger, gatelys m.m. Spunten var utsatt for korrosjon og utbøying, slik at spuntens styrke og forankring var vesentlig forringet og fare for at spunten kunne „kollapse» og veien rase ut.  Spuntens utbøying hadde medført store setninger i Fosseveien samt mindre setninger på tilstøtende bygninger.
VSO var ansvarlig for:

  • VVA prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2011-2012.

Oppdragsgiver: Halden kommune.