Finsalhagen hjúkrunarheimili

Nytt sykehjem i Hamar kommune

Prosjektet omfatter for- og detaljprosjektering av nytt senter som består av 12 nye sykehjemsplasser og 28 omsorgsboliger, samt tilhørende felles- og støttefunksjoner, ~4.900 m2.  Prosjektet er formet som en karre-formet bygg lagt i et hellende terreng ned mot et bekkedrag og skogholt. Prosjekteringen blir utført i BIM.

VSO er ansvarlig for:

  • LARK prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIByFy prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIVA prosjektering.
  • RIAKU prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2013-2015.

Oppdragsgiver: Hamar kommune.