Eir i Grafarvogur og Mosfellsbær

Nye sykehjem og serviceboliger i Grafarvogur og Mosfellsbær

Prosjektet omfatter prosjektering av 37 sykebolige og et sykehjem i Eirarhús og 39 bolige i Eirhamra, totalt 7.800 m2. Bygget er prosjektert i tre dimensjoner ved hjelp av BIM-metodikk.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering
  • RIV prosjektering
  • RIE prosjektering
  • Prosjektledelse.

Tidspunkt: 1999-2001 / 2004-2006.

Oppdragsgiver: Eir.