18. oktober 2023

BIM endrer måten vi prosjekterer på

VSO Consulting tilbyr sine kunder allsidig ingeniørådgivning innenfor et bred spekter av arbeidsområder. Et av verktøyene vi benytter er BIM, som endrer måten man prosjekterer på.  Artikkelen nedenfor ble opprinnelig puplisert i Romerikes Blad i oktober 2023.

BIM som står for Building Information Modeling, eller bygningsinformasjonsmodellering på norsk, er en digital metode for å opprette, administrere og utveksle informasjon og modeller.

BIM er utviklet for å forbedre effektiviteten, samarbeidet og beslutningstakingen i byggebransjen.

BIM er kjernen i en samarbeidsmodell mellom forskjellige fagområder, som bygg, struktur, elektro og VVS.

– Kort fortalt er BIM digitale 3D-modeller som gir masse informasjon om et bygg samt om de tekniske installasjonene. Modelleringen i et BIM-verktøy gjør at modell, tegning og dokumentasjon henger sammen, forklarer Karina Sebjørnsen.

Hun har jobbet som BIM-rådgiver i 18 år, og har lang erfaring innen tegning, utvikling og support.

Ledende aktør innen BIM

VSO Consulting sin historie strekker seg helt tilbake til 1958 på Island. I dag er selskapet godt etablert på Jessheim, med mer enn 14 års erfaring på det norske markedet. Det rådgivende ingeniørfirmaet tilbyr solide og profesjonelle tjenester som sikrer kundene de mest optimale løsningene.

Da selskapet ble etablert, jobbet VSO i hovedsak innen byggtekniske ingeniørtjenester. I dag er selskapet organisert i seks seksjoner: Prosjektstyring, trafikkteknikk, tekniske installasjoner, miljø- og arealplanlegging, infrastruktur og bærende konstruksjoner.

– BIM er et fagfelt som vokser, og som VSO ønsker å satse på. Vi har en egen BIM-avdeling med dyktige rådgivere. Bruk av BIM endrer måten man prosjekterer på, og det øker forståelsen mellom fagfeltene, sier Sebjørnsen.

Fordeler med BIM

Sebjørnsen forteller at mange er litt skeptiske til bruken av BIM da det er snakk om kostnader og ressurser for å ta i bruk systemet. Når dette er på plass, er fordelene mange. Den største gevinsten er at man reduserer antall feil i prosjekteringsunderlaget kraftig. Problemene elimineres før de når byggeplassen.

– En del av jobben som BIM-rådgiver innebærer kvalitetskontroll. Vi kontrollerer alt fra navngivning til nummerering på tegninger og modeller, og sjekker at alt er korrekt i forhold til krav og standard. Via en 3D-informasjon-modell er det enklere å avdekke eventuelle feil og mangler. BIM er også med på å redusere tidsbruk og byggekostnader, sier Sebjørnsen.

Ved å bruke BIM unngår du også problemer og misforståelser mellom de forskjellige fagpartene tidlig i prosessen. Ut fra BIM-modellen kan man hente ut nøyaktig dokumentasjon og konsise tegninger. En annen fordel er at BIM-modellene kan brukes på byggeplassen og i prosjekteringsmøter. Dette medfører en økt forståelse hos byggherre, prosjekterende og utførende.

Et system for alle

– Man kan også kjøre analyser i systemet, hvor eventuelle feil og mangler blir avdekket, slik at man kan se på andre løsninger og tiltak. BIM kan også knyttes til et energiberegningsprogram som kommer med forslag på tiltak som bør innføres, sier Sebjørnsen.

BIM brukes i svært mange fagdisipliner, og kan benyttes gjennom hele fasen, fra planlegging til design, bygge- og driftsfasen. Det kan også brukes som FDV-dokumentasjon.

– Siden dette er et digitalt system, kan prosjektene være hvor som helst i landet. Våre BIM-rådgivere trenger ikke være fysisk til stede for å utføre kontroller eller hjelpe med problemer, smiler Sebjørnsen.

Varierende og spennende oppdrag

VSO Consulting sine prosjekter varierer fra små oppdrag innen privat sektor til større oppdrag for offentlige og kommunale utbyggere. På oppdragslisten står både kommunehus, svømmehall, lagerhaller og barnehager.

– Nå er vi blant annet i gang med to store prosjekt på Island. Utbyggingen av den internasjonal flyplassen i Keflavík, ny terminal mot øst samt forlengelse av den nordlige terminalen og forbindelsen til sørterminalen. Det andre prosjektet er et stort landbasert fiskeoppdrettsanlegg der det skal produseres over 40 000 tonn årlig. Vi bistår med BIM og planlegging i begge prosjektene. Dette er to veldig store og spennende prosjekt for oss, avslutter Sebjørnsen.


Ytterligere opplysninger gir:

Karina Sebjørnsen
BIM – Bygnings Informasjons Modellering
karina@vso.no
tel: +47 932 10 498