28. april 2021

Geotekniske undersøkelser og vurdering av grunnforhold

VSO Consulting har bred tverrfaglig kompetanse. Vi foretar blant annet geotekniske undersøkelser og vurderinger av grunnforhold for utbygging.  Artikkelen nedenfor, som er en presentasjon av VSO sine tjenester innom geoteknikk, ble opprinnelig publisert i Byggmagasinet Øvre Romerike i april 2021.  Gudjon Orn Bjornsson geoteknikker hos VSO gir gjerne ytterligere opplysnigner om geotekniske saker om etterspurt.

Gjør beregninger av bakken

-Geoteknikk handler rett og slett om jordens egenskaper, sier Gudjon Örn Björnsson som er ansvarlig for dette fagfeltet i VSO Consulting.

Historien deres går helt tilbake til 1958 på Island. I dag er de også veletablerte på Jessheim.

Gudjon Örn Björnsson forklarer at de blant annet vurderer setninger i grunnen, hvor bratt man kan bygge i en skråning, og de utfører stabilitetsberegninger for både private aktører, næringslivet og det offentlige.

-Hvor mye last kan man sette på grunnen? For mye last kan medføre setninger, og hvor bratt kan en skråning være? Det er ikke alltid man har et valg. Da må man spunte eller gjøre lignende grep for å stabilisere grunnen, forklarer islendingen.

Grunnvann er en annen utfordring de ofte kommer over. Kan man eksempelvis fjerne grunnvann ved å drenere, og siden bygge på grunnen uten at noe synker?

Bygger på gammel havbunn

– Hvordan sikre seg at man bygger sikkert og stabilt på grunnen, det er kort oppsummert det geoteknikk handler om, sier Gudjon Örn Björnsson.

Den grusomme ulykken på Gjerdrum har preget alle, og kvikkleire er plutselig noe alle kjenner til og er engstelige for.

I landets nettaviser kunne man over natten søke på egen adresse, og se hvorvidt man bodde i et område med utsatte grunnforhold, og eksperter var å se på skjermen daglig med analyser av gammel havbunn, og forklaringer på hva som egentlig hadde skjedd.

– Det finnes store områder med det som en gang var havbunn med leire der elver kom ut til hav. Så har landet steget siden istiden, og da bygger vi i praksis på gammel havbunn. Det gjøres ofte. Marine avsetninger fra siste istid har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Her er det ustabil grunn og potensielt kvikkleire, sier Gudjon Örn Björnsson.

Leverer datarapporter

Geotekniske grunnforhold kan variere veldig innenfor relativt korte avstander. Et par hundre meters avstand kan gi helt ulike forutsetninger for å bygge på to ulike tomter.

– Vi er rådgivende ingeniører, som foretar blant annet geotekniske undersøkelser av grunnen når det skal bygges. Her ser vi på jordens egenskaper og utfordringer, hvilke tiltak som må gjøres før man bygger for å unngå problemer underveis eller i ettertid, forklarer Gudjon Örn Björnsson.

Noen ganger er det kommunene som krever datainnsamling som oppsummerer hvilke utfordringer man forventer å se på ulike prosjekter. På den måten får utbygger oversikt over hvilke hensyn man må ta.

– Det kan være alt fra å pigge fjell til å bygge på bløte leirmasser. Det er veldig varierende og det kan være krevende og interessant, sier Gudjon Örn Björnsson.

De har hatt ganske mange store prosjekter på Jessheim, Romerike og rundt Oslo.

– Vi har et bra samarbeid med grunnboringsfirmaer, og vi har utført slike undersøkelser i hundrevis av prosjekter rundt i Romerike. Vi dokumenterer terreng, krav og hensyn som må tas basert på grunnforholdene. Slike datarapporter har vi levert mye av, sier Gudjon Örn Björnsson.

Varierende art og omfang

Der bygg, elektro, rør og ventilasjon er de grunnleggende ingeniørfagene, jobber man i VSO Consulting mye tverrfaglig. I dag har de rundt ti ulike fagområder som inkluderer alt fra økonomi til nettopp miljø og geoteknikk.

– Prosjektenes art og omfang varierer fra å være små oppdrag innen privat sektor til større oppdrag for offentlige og kommunale utbyggere, sier Gudjon Örn Björnsson.

Han nevner blant annet kommunehus og svömmehall i Nannestad, lagerhall for BaneNor ved Aurvegen i Nannestad, bistand med oppbygging ved Gystadmarka, boligblokker i Jessheim, utbygning/terrengendring på Myklagård golfbane, tilbygg til Eidsvold Verk Skole, barnehager ved Fjellhamarveien og Vestbygata på Lillestrøm.

I tillegg finnes det eksempler på hundrevis av småprosjekter der VSO Consulting har utført geotekniske undersøkelser og vurderinger.