um breytingu á lögum nr.46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum