um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum.