um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998