um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta