um breytingu á lögum nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði, með síðari breytingum