um breytingu á orkulögum, nr. 58/1967, með síðari breytingum