um breyting á umferðarlögum, nr. 50/1987 (fullnaðarskírteini)