um breytingu á raforkulögum nr. 65/2003, með síðari breytingum.