um breytingu á vatnalögum, nr. 15/1923, með síðari breytingum.